Een vleugje positieve psychologie: Kletsen over kunst, de kunst van het spreken

Stel je kent iemand die het niet zo makkelijk heeft, of jij hebt het misschien zelf moeilijk. Je wilt graag iets doen, maar iets dat betaalbaar is, iets toegankelijk is en waar je het misschien eens niet over “het probleem” wilt hebben.

Want dat mag je, je mag aanwezig zijn, je mag nabijheid nodig hebben of willen geven. Het is een niet-evidente evenwichtsoefening om je eigen grenzen te respecteren, wanneer je eigen mentale ” vuilnisbak” vol zit of wanneer je last hebt van overprikkeling. Deze blogpost kan je een handvat bieden.

Dus je wilt graag iets samen doen. Uit de positieve psychologie weten we dat iets samen ondernemen een effect kan hebben op je geluksgevoel.

Verbind je met anderen. Hoe graag we af en toe ook alleen zijn, in wezen zijn wij sociale dieren. We hebben elkaar nodig en we genieten van elkaars gezelschap. Zelfs introverte mensen zijn vaak gelukkiger in gezelschap dan als ze alleen zijn. Positieve interventies op dit vlak willen mensen dus aanmoedigen om anderen op te zoeken en een persoonlijk contact met hen op te bouwen.

Leo Bormans “Veel geluk- het grote geluksonderzoek- Hoe kunnen we ons geluk en dat van anderen versterken2014-Lannoo

Er zijn volgens onderzoek vier voorwaarden voor een geluksmoment.

  • Het gaat niet om een ding/object hebben, maar een eigenschap
  • Het was een onverwacht moment
  • Je kreeg er een gevoel van waardering bij
  • Je was niet alleen

Bedenk je maar eens, de laatste keer dat je je oprecht gelukkig voelde, ga eens terug. Meestal kan je drie van de vier voorwaarden afvinken.

Geluk is dus maakbaar.

( noot: uit onderzoek over positive psychologie blijkt wel dat bij bv. een hele zware depressie positive psychologie toepassen en een dankboek bijhouden net contraproductief kan werken. Context is steeds erg belangrijk.

Wanneer je door een zwaar mentale beproeving aan het gaan bent. Indien je mentaal welzijn de dieperik in aan het stuiken is, dan kan je beter te vroeg, dan te laat, een professionele therapeut of psycholoog inschakelen.)

Waar de ene therapeutische interventie heel erg goed voor probleem A werkt, werkt het daarom in het beste geval helemaal niet of net contraproductief voor probleem B. De tips op deze website kan je inzetten om tot zelfregulatie of ontspanning te komen. De tips op dit blog zijn bedoelt ter inspiratie, jij blijft ten alle tijde baas van je proces. Ze kunnen nooit therapie op maat vervangen.

Daarom is het zo van belang dat wanneer je hulp zoekt, je terecht komt bij een goed opgeleide therapeut, die een langdurige opleiding heeft gevolgd, zich blijft bijscholen en steeds kritisch blijft, ook naar het eigen handelen. Een therapeut, coach of, ik zeg maar wat, een sjamaan die ervan overtuigt is dat enkel techniek x of y de juiste is en ALTIJD werkt, is mijns inziens niet ethisch bezig.

Maar bon, terug naar dat geluk dat een beetje maakbaar is!

Uit onderzoek weten we dat ongeveer 50% van ons geluk genetisch bepaald is, 10% wordt bepaald door omstandigheden, 40% blijft over voor de ” mindset” . Dat is de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken en de kleine of grote acties die we ondernemen voor ons geluk. ( en dat van anderen : want dat hangt altijd samen : individu en de mensen om hen heen)Leo Bormans -Een schatkist vol geluk- The worldbox of happiness.

Ondertussen kennen we de vier pijlers van een geluksmoment en we weten dat het een stukje maakbaar is. Hoe kan je dat dan beoefenen? …

Kunst kan verbindend werken. Kunst is een relatief veilig onderwerp.
Je kan met eender wie een gesprek aanknopen over kunst. Wat steeds tot een verassend gesprek kan leiden. 

Kunst kan je tot iets onverwachts leiden, een onverwacht inzicht, een verassend gesprek. Jouw perspectief is uniek, dus je kan een gevoel van waardering krijgen. De kunst van street art of uit een museum ga je niet ” hebben”. Je kan de eigenschappen zoals kleurgebruik, vakmanschap, artistieke virtuositeit of een verassend perspectief wel ervaren. Wanneer je ervoor kiest om dit samen met iemand te doen, dan vinken we ook nummer 4 af, namelijk je was niet alleen.

Kunst en beelden zijn overal aanwezig. Binnen in de musea en buiten! Je kan dus stellen dan een relatief toegankelijk onderwerp is.

Al zeker in Hasselt, waar meer als  88 streetart werken hangen. 

Dus je gaat op pad, je hebt samen een museum of street art wandeling uitgekozen.

De kunst van het spreken.
 Hoe doe je dat dan? Een gesprek, dat niet stoffig is, aangaan over kunst?

In teambuildings stuur ik hierop aan en begeleid ik het gesprekproces. 

Je kan het zelf ook.

Stel open vragen. 
Open vragen beginnen met : wie, wat, wanneer, waar en hoe.
Waar kan je over vragen stellen?
            Vorm
            Kleurgebruik
            Materiaalgebruik ( inkt, verf, houtskool,…)
            Symboliek
            Afmetingen

Extra Tip: Oefen in empathisch luisteren. Dat wil zeggen: je stelt een vraag, je luistert naar de persoon, daarna herhaal je of parafraseer je wat die persoon heeft gezegd.  Je antwoord met “Klopt het dat, ….
 Heb ik het juist begrepen dat je dit…”
Knikken en luisteren helpt ook, moedig vooral aan om meer te vertellen. Zo kom je tot een ander soort gesprek, met de kunst als leidraad.

Print volgende vragen af en neem ze mee op pad.
Dat pad kan in een museum zijn of buiten op straat. Streetart vind je overal. De muren in Antwerpen, Brussel, Oostende en Hasselt hangen vol inspiratie. 

Stap 1: wandel rond en kies een werk uit dat je aanspreekt.
Stap 2: stel een vraag.

Wat valt er jou in het werk op?
            In vorm, lijnen, abstract, natuurlijke lijnen,…
            Voel je daar iets bij? Afkeer, weerstand of net blijdschap?

Welke kleuren komen voor? Welke kleuren ontbreken?
Heeft die kleur een betekenis voor je?

Welke vorm komt vaker voor?
Waar doet dit werk je nog aandenken? Iets uit je eigen omgeving?
Zou je het ophangen in je huis? Waarom wel, waarom absoluut niet?
Waar zou je het ophangen?

Aan wie zou je dit werk cadeau willen doen? 
Welke titel zou je dit werk willen geven?

Hoe zou de kunstenaar het gemaakt hebben?
Welke verf zou er gebruikt zijn.

Hoe zou de kunstenaar zich gevoeld hebben, toen ie dit maakte? 

Als je iets zou kunnen veranderen, in dit werk, wat zou dat dan zijn?

Doet dit je aan iets uit je jeugd denken? Herken je iets van vroeger in het werk?
Welke muziek zou bij dit kunstwerk passen?
Als je uit zou zoomen, waar staat het schilderij/werk dan?
Op welk detail zou je wel eens willen inzoomen? ( Maak er een foto van)

Probeer het eens. Ervaar hoe je, via de omweg van een kunstwerk, verbinding met een ander mens kan ervaren. Ervaar hoe een beeld je gesprek kan beïnvloeden. Ervaar hoe je ” maakbaar geluk” kan beoefenen via creativiteit en kunst. Probeer het eens.

Wil je graag meer van dit soort inspiratie? Schrijf je in op mijn nieuwsbrief en join the gang.

Verwerken…
Gelukt! Je staat op de lijst.
%d bloggers liken dit: